Kjøp Qsymia på nett

495.00720.00

Kjøp Qsymia online uten resept

Qsymia kapsel er et oralt kombinasjonsprodukt som består av fenterminhydroklorid med umiddelbar frigivelse (uttrykt som vekten av den frie basen) og topiramat
 med forlenget frigivelse. Qsymia inneholder fenterminhydroklorid, et sympatomimetisk amin-anorektikum, og topiramat, et sulfamat-substituert monosakkarid relatert
 til fruktose-antiepileptika.
× Hvordan kan jeg hjelpe deg?